Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Kabinet ministarke ekonomije:

Mia Živković - Šefica kabineta

Telefon: (+382)20 482 255; 234 124;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: mia.zivkovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Milica Radišević - Saradnica u kabinetu

Telefon: (+382)20 482 163; 234 676;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: milica.radisevic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Marina Živaljević - Savjetnica za odnose sa javnošću i kontakt osoba za saradnju sa NVO

Telefon: (+382)20 234 207; 482 203;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: marina.zivaljevic@mek.gov.me  

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Sekretarka Ministarstva:

Žana Radulović - sekretarka Ministarstva

Telefon: (+382)20 482 163;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: zana.radulovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 
Državni sekretari:

- Državni sekretar

Telefon: (+382)20 ;

Fax: (+382)20 ;

E-mail: 

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.


Nikola Vujović - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 113; 

Fax: (+382)20 234 027; 

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Milan Srzentić - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 111;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: milan.srzentic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Direktorat za transformaciju i investicije: 


Radosav Babić -  Generalni direktor 

Službenik za kontakt - Boris Rebić

Telefon: (+382)20 482 213;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: boris.rebic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za energetiku:

Miodrag Čanović - Generalni direktor

Službenik za kontakt - Anton Ljucović

Telefon: (+382)20 482 251; 482 295;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: anton.ljucovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

 Direktorat za energetsku efikasnost:

Marko Radulović - Generalni direktor 

Službenik za kontakt - Božidar Pavlović 

Telefon: (+382)20 482 186; 482 446

Fax: (+382)20 234 081;

E-mail: info@ee-me.org

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja:

Biljana Jestrović - Generalna direktorica

Službenica za kontakt - Ljiljana Maksimović

Telefon: (+382)20 482 300; 482 290;

Fax: (+382)20 482 300;

E-mail: ljiljana.maksimovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za industriju i preduzetništvo:

Goran Nikolić - Generalni direktor

Službenica za kontakt - Ivana Popović

Telefon: (+382)20 234 029; 482 157; 

Fax: (+382)20 234 397;

E-mail: ivana.popovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju:

Biljana Jakić - Generalna direktorica

Službenica za kontakt - Ana Martinović

Telefon: (+382)20 428 219;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom:

Goran Šćepanović - Generalni direktor

Službenica za kontakt (ekonomski odnosi sa inostranstvom) - Jovana Krunić

Službenica za kontakt (regionalna trgovinska saradnja) - Milica Šćepović

Telefon: (+382)20 482 241; 234 596; 482 374; 482 118; 

Fax: (+382)20 234 576;

E-mail: jovana.krunic@mek.gov.me; milica.scepovic@mek.gov.me;

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

 Direktorat za razvoj: 

Miloš Čelanović - Generalni direktor

Službenica za kontakt - Milena Jovetić 

Telefon: (+382)20 482 316;

Fax: (+382)20 482 232;

E-mail: milena.jovetic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača: 

Jovo Rabrenović - Generalni direktor

Službenik za kontakt (zaštita potrošača) -  Zdravko Vuksanović

Službenica za kontakt (nacionalni brend) - Marija Čvorović

Telefon: (+382)20  482 170; 482 230; 

Fax: (+382)20  234 027;

E-mail: zdravko.vuksanovic@mek.gov.me; marija.cvorovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.


Direktorat za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar

Ratka Strugar - Generalna direktorica

Službenica za kontakt  - Tanja Maraš

Telefon: (+382)20 234 207;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: tanja.maras@mek.gov.me

Adresa:
Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

Služba za opšte poslove:

Goran Kujović - Načelnik službe

Službenik za kontakt - Ivan Mijović

Telefon: (+382)20 482 235; 482 303; 482 296; 482 310

Fax: (+382)20 482 303; 482 296 

E-mail: 
ivan.mijovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Arhiva Ministarstva:

Telefon: (+382)20 482 208; 482 209

Fax: (+382)20 234 027

E-mail: biljana.cupara@mek.gov.me; ivan.popovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mek.gov.me