Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Kabinet ministra ekonomije:

Vesna Bešović - Šefica kabineta

Telefon: (+382)20 482 203; 234 207;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: vesna.besovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Irena Šoć - Saradnica u kabinetu

Telefon: (+382)20 482 163; 234 676;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: irena.soc@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Draženka Bećirović - Savjetnica za odnose sa javnošću i kontakt osoba za saradnju sa NVO

Marina Živaljević - Savjetnica za odnose sa javnošću

Telefon: (+382)20 234 124;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: drazenka.becirovic@mek.gov.me; marina.zivaljevic@mek.gov.me  

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Sekretar ministarstva:

 - sekretar Ministarstva

Telefon: (+382)20 482 ;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: @mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 
Državni sekretari:

Igor Noveljić - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 113;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: igor.noveljic@mek.gov.me  

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

i

Dragan Kujović - Državni sekretar

Telefon: (+382)20 482 302; 482 157 

Fax: (+382)20 234 397; 

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.


Direktorat za transformaciju i investicije:  - Generalni direktor 

Službenik za kontakt - Boris Rebić

Telefon: (+382)20 482 288; 482 230;

Fax:  

E-mail: boris.rebic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za energetiku:

Miodrag Čanović - Generalni direktor

Službenik za kontakt - Anton Ljucović

Telefon: (+382)20 482 251; 482 295;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: anton.ljucovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

 Direktorat za energetsku efikasnost:

Dragica Sekulić - Generalna direktorica 

Službenica za kontakt - Žana Radulović

Telefon: (+382)20 482 186; 482 446

Fax: (+382)20 234 081;

E-mail: info@ee-me.org

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja:

 - Generalni direktor

Službenik za kontakt - Radosav Čović

Telefon: (+382)20 482 300; 482 290;

Fax: (+382)20 482 300;

E-mail: radosav.covic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za industriju i preduzetništvo:

 - Generalni direktor

Službenik za kontakt - Goran Nikolić

Telefon: (+382)20 482 302; 482 157 

Fax: (+382)20 234 397;

E-mail: goran.nikolic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju:

 - Generalni direktor

Službenica za kontakt - Ana Martinović

Telefon: (+382)20 428 219;

Fax: (+382)20 234 027;

E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom:

Goran Šćepanović - Generalni direktor

Službenica za kontakt (ekonomski odnosi sa inostranstvom) - Ivana Gardašević

Službenica za kontakt (regionalna trgovinska saradnja) - Milica Šćepović

Telefon: (+382)20 482 241; 234 596; 482 374; 482 118; 

Fax: (+382)20 234 576;

E-mail: ivana.gardasevic@mek.gov.me;  milica.scepovic@mek.gov.me;

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

 Direktorat za razvoj: 

 - Generalna direktorica 

Službenica za kontakt - Milena Jovetić 

Telefon: (+382)20 482 106; 482 316;

Fax: (+382)20 482 232;

E-mail: milena.jovetic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača: 

Jovo Rabrenović
 - Generalni direktor

Službenica za kontakt (zaštita potrošača) -  Lidija Radonjić

Službenica za kontakt (nacionalni brend) - Marija Čvorović

Telefon: (+382)20  246 481; 247 132; 

Fax: (+382)20  234 027;

E-mail: lidija.radonjic@mek.gov.me; marija.cvorovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Služba za opšte poslove, ljudske resurse i finansije:

Goran Kujović - Načelnik službe

Službenica za kontakt - Azra Kapić

Telefon: (+382)20 482 235; 482 303; 482 296; 482 310

Fax: (+382)20 482 303; 482 296 

E-mail:
azra.kapic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

 

Arhiva Ministarstva:

Telefon: (+382)20 482 208; 482 209

Fax: (+382)20 234 027

E-mail: biljana.cupara@mek.gov.me; ivan.popovic@mek.gov.me

Adresa: Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica.

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mek.gov.me