Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Aktuelnosti

31.07.2015.

Saopštenje: Usvojen program državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015. godinu

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Pilot programa finansijske podrške malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015.godinu je 30.000,00€...

više...
31.07.2015.

Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

Download više...
29.07.2015.

Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme za potrebe Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore

Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme za potrebe Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore

Download više...
29.07.2015.

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori za 2015. godinu

Download više...
24.07.2015.

RANG LISTA PONUĐAČA

Na osnovu čl. 27, 30 i 31 Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br.08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija ("Sl. listu CG", br. 67/09) Komisija obrazovana rješenjem Ministarstva ekonomije, broj: 01-706/11 od 16.07.2015. godine, za otvaranje, provjeru, ocjenu i vrednovanje ponuda pristiglih po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju crvenih boksita na ležištima „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić, utvrdila je RANG LISTU PONUĐAČA

Download više...