Manja slova Veća slova RSSMEK 

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Djelatnosti

22.01.2014.

Organizaciona šema Ministarstva ekonomije

Organizaciona šema Ministarstva ekonomije

22.01.2014.

Direktorat za transformaciju i investicije

U Direktoratu za transformaciju i investicije obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za energetiku

U Direktoratu za energetiku obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za energetsku efikasnost

U Direktoratu za energetsku efikasnost obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja

U Direktoratu za rudarstvo i geološka istraživanja obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za industriju i preduzetništvo

U Direktoratu za industriju i preduzetništvo obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

U Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

U Direktoratu za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za razvoj

U Direktoratu za razvoj obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača

U Direktoratu za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koji se odnose na ...