Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Djelatnosti

22.01.2014.

Organizaciona šema Ministarstva ekonomije

Organizaciona šema Ministarstva ekonomije

22.01.2014.

Direktorat za transformaciju i investicije

U Direktoratu za transformaciju i investicije obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za energetiku

U Direktoratu za energetiku obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za energetsku efikasnost

U Direktoratu za energetsku efikasnost obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja

U Direktoratu za rudarstvo i geološka istraživanja obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za industriju i preduzetništvo

U Direktoratu za industriju i preduzetništvo obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju

U Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom

U Direktoratu za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom obavljaju se poslovi koji se odnose na ...

22.01.2014.

Direktorat za razvoj

U Direktoratu za razvoj obavljaju se poslovi koji se odnose na ...