MinistarstvoMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Konkursi

23.10.2017.

JICA seminar

23.10.2017.

JICA seminar

21.06.2017.

JICA seminar

01.07.2016.

JICA seminar

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja seminara pod nazivom “Developed Market Oriented Export Promotion Strategy/Marketing Strategy“, koju organizuje u periodu od 11. septembra do 15. oktobra 2016. godine u Japanu. Kandidat je dužan dostaviti Aplikacioni formular, Izvještaj i kopiju pasoša...

11.02.2016.

JICA seminar