MEK 

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Projekti

19.03.2015.

Izvještaj Ministarstva ekonomije o radu i stanju u upravnim oblastima u 2014. godini

Izvještaj Ministarstva ekonomije o radu i stanju u upravnim oblastima u 2014. godini

05.02.2015.

Program energetske efikasnosti u javnim zgradama

Program energetske efikasnosti u javnim zgradama Video

29.01.2015.

Cluster Go International

Cluster Go International - Sve aktivnosti trebaju biti implementirane za dvije godine. Pravo prijave imaju klasteri i biznis organizacije koje su registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na European Cluster Collaboration Platform. Aplikanti moraju biti pravna lica. Maksimalna kontribucija EU će biti 185.500 EUR po projektu. Finansirat će 8. projekata.

26.01.2015.

COSME program – program Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća 2014-2020

COSME program – program Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća 2014-2020

28.03.2014.

Novi program Evropske unije - COSME - Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća 2014-2020

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća) novi je program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014.-2020.godine kojim će se podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća...

22.11.2013.

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

11.10.2013.

Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori

Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori

21.03.2013.

Nafta & Gas Crna Gora

Nafta & Gas Crna Gora

Nafta & Gas Crna Gora

20.06.2011.

Eco-Innovation 2008-2013

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primjene i uvođenja na tržište je dio Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

16.04.2011.

Invitation for Bids Installation of Solar Systems on Households Under Project Montesol

Invitation for Bids Installation of Solar Systems on Households Under Project Montesol