MEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Tenderi

11.01.2011.

A M A N D M A N na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovođenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa u podmorju Crne Gore

A M A N D M A N na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovođenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa u podmorju Crne Gore

24.12.2010.

DODJELA UGOVORA O KONCESIJI ZA PROIZVODNJU UGLJOVODONIKA I UGOVORA O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE U PODMORJU CRNE GORE

DODJELA UGOVORA O KONCESIJI ZA PROIZVODNJU UGLJOVODONIKA I UGOVORA O KONCESIJI ZA ISTRAŽIVANJE U PODMORJU CRNE GORE

23.12.2010.

PISMO NAMJERE ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA

PISMO NAMJERE ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA

23.12.2010.

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA KORIŠĆENJE HIDROPOTENCIJALA RIJEKE ĆEHOTINE

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA KORIŠĆENJE HIDROPOTENCIJALA RIJEKE ĆEHOTINE

20.12.2010.

Javni poziv na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovođenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa na području Crne Gore

Javni poziv na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovođenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa na području Crne Gore

29.11.2010.

Instructions to Qualified Bidders

Instructions to Qualified Bidders

29.11.2010.

CONCESSION ACT FOR THE HYDROPOWER PLANTS PROJECT ON THE RIVER MORACA

CONCESSION ACT FOR THE HYDROPOWER PLANTS PROJECT ON THE RIVER MORACA