MEK 

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Tenderi

12.07.2013.

JAVNI OGLAS I KONCESIONI AKT ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

JAVNI OGLAS I KONCESIONI AKT ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

28.06.2013.

Ugovor i okvirni sporazum o javnoj nabavci za pružanje usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme za potrebe Ministarstva ekonomije Vlade Crne

Ugovor i okvirni sporazum o javnoj nabavci za pružanje usluga servisiranja, popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme za potrebe Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore

28.06.2013.

Ugovor o nabavci i implementaciji softverskog rješenja "Elektronske baze podataka o razvojnim projektima", koja se odnosi na regionalni razvoj Crne Gore

Ugovor o nabavci i implementaciji softverskog rješenja "Elektronske baze podataka o razvojnim projektima", koja se odnosi na regionalni razvoj Crne Gore

21.06.2013.

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku i pružanje usluga fiksne telefonije

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku i pružanje usluga fiksne telefonije

17.06.2013.

Raspisan tender za izradu SEA za podmorje Crne Gore

Ministarstvo ekonomije je raspisalo poziv za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljvodonika u podrmorju Crne Gore. Ova aktivnost se finansira u sklopu podrške Kraljevine Norveške aktivnostima na unaprijeđenju sektora istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Tender je otvoren do 22. jula 2013.

14.06.2013.

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku usluga štampanja i kopiranja

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku usluga štampanja i kopiranja

06.06.2013.

Ugovor za nabavku usluga prevođenja za potrebe Ministarstva ekonomije

Ugovor za nabavku usluga prevođenja za potrebe Ministarstva ekonomije

04.06.2013.

Ugovor i okvirni sporazum o isporuci i nabavci goriva

Ugovor i okvirni sporazum o isporuci i nabavci goriva

04.06.2013.

Ugovor - polisa osiguranja za zaposlene Ministarstva ekonomije

Ugovor - polisa osiguranja za zaposlene Ministarstva ekonomije

31.05.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori. Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.