mek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Tenderi

04.12.2013.

Ponovljen tender za izradu SEA za podmorje Crne Gore

Ministarstvo ekonomije je ponovo raspisalo poziv za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podrmorju Crne Gore. Ova aktivnost se finansira u sklopu podrške Kraljevine Norveške aktivnostima na unaprijeđenju sektora istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Tender je otvoren do 24. januara 2014.

04.12.2013.

Ugovor o nabavci usluge

Ugovor o nabavci usluge

29.11.2013.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

22.11.2013.

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

11.11.2013.

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

03.10.2013.

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

20.09.2013.

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

12.09.2013.

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

09.08.2013.

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

Obavještava se javnost da će se u periodu od 09.08.2013. do 26.08.2013. godine održati Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana. Na osnovu člana 18 Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore”, br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana. Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa Nacrtom koncesionog akta na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

08.08.2013.

Ugovor o nabavci roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

Ugovor o nabavci roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala