COSME

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Tenderi

03.10.2013.

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

Prijavni formular za javni poziv u 2013. godini i Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2013. godinu

20.09.2013.

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

12.09.2013.

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

09.08.2013.

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

Obavještava se javnost da će se u periodu od 09.08.2013. do 26.08.2013. godine održati Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana. Na osnovu člana 18 Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore”, br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana. Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa Nacrtom koncesionog akta na osnovu kojeg će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

08.08.2013.

Ugovor o nabavci roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

Ugovor o nabavci roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

08.08.2013.

Ugovor o nabavci roba - računara i računarske opreme

Ugovor o nabavci roba - računara i računarske opreme

08.08.2013.

Ugovor za pružanje usluga - usluga organizacije i promocije dva seminara

Ugovor za pružanje usluga - usluga organizacije i promocije dva seminara

02.08.2013.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore

Javni poziv za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore

22.07.2013.

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku usluga oprobavanja, određivanja količine i kvaliteta otkopane rude crvenog boksita iz rejona Nikšićke župe

Ugovor i okvirni sporazum za nabavku usluga oprobavanja, određivanja količine i kvaliteta otkopane rude crvenog boksita iz rejona Nikšićke župe

17.07.2013.

Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga izrade pravnog okvira za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika

Ugovor o javnoj nabavci za pružanje usluga izrade pravnog okvira za oporezivanje upstream industrije ugljovodonika