MEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Tenderi

28.10.2009.

SAVJET ZA PRIVATIZACIJU - Tenderska komisija za privatizaciju Montenegro airlines

O B J A V LJ U J E
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA IZBOR SAVJETNIKA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE DRUŠTAVA
- Montenegro airlines AD Podgorica
- Barska plovidba AD Bar
Download

01.10.2009.

Invitation for Expressions of Interest to Investors for Construction of Wind Energy Power Plants

Invitation for Expressions of Interest to Investors for Construction of Wind Energy Power Plants--->>>Download

18.09.2009.

JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI--->>>Download

18.09.2009.

PREQUALIFICATION DOCUMENTATION FOR CONCESSION AWARD FOR EXPLOITATION OF WATER FLOWS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO

PREQUALIFICATION DOCUMENTATION FOR CONCESSION AWARD FOR EXPLOITATION OF WATER FLOWS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO--->>>Download

15.09.2009.

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR PREQUALIFICATION FOR AWARDING CONCESSIONS FOR EXPLOITATION OF WATERFLOWS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR PREQUALIFICATION FOR AWARDING CONCESSIONS FOR EXPLOITATION OF WATERFLOWS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO--->>>Download

15.09.2009.

Preliminary (rough, approximate, directional) Elaboration of Hydro Potential on Tributaries of Main Water Streams of Piva and Lim for Small, Mini or Micro Hydro Power Plant Profiles in Montenegro

Preliminary (rough, approximate, directional) Elaboration of Hydro Potential on Tributaries of Main Water Streams of Piva and Lim for Small, Mini or Micro Hydro Power Plant Profiles in Montenegro--->>>Download

15.09.2009.

Preliminarna ( gruba, aproksimativna, orijentaciona ) obrada hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili mikro (mHE) u Crnoj Gori

Preliminarna ( gruba, aproksimativna, orijentaciona ) obrada
hidropotencijala na pritokama glavnih vodotoka Pive i Lima, malih, mini ili
mikro (mHE) u Crnoj Gori--->>>
Download

15.09.2009.

KONCESIONI AKT ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠCENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI

KONCESIONI AKT ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠCENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI--->>>Download

15.09.2009.

CONCESSIONARY ACT FOR CONCESSION AWARD TO EXPLOIT WATER STREAMS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO

CONCESSIONARY ACT FOR CONCESSION AWARD TO EXPLOIT WATER STREAMS FOR CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN MONTENEGRO --->>>Download

15.09.2009.

H y d r o l o g y A n a l y s i s of profiles of small (mini, micro) hydro power plants (sHPPs) on tributaries of main watercourses in Montenegro

H y d r o l o g y A n a l y s i s of profiles of small (mini, micro) hydro power plants (sHPPs) on tributaries of main watercourses in Montenegro--->>>Download