MEK

World Trade Organization

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Tenderi

02.11.2010.

Nacrt Ugovora o koncesiji i nacrt Ugovora o podršci sponzora za Projekat hidroelektrana na rijeci Morači

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama ("Sl. List CG", broj 8/09), Ministarstvo ekonomije u periodu od 02.11.2010. godine do 17.11.2010. godine objavljuje Nacrt Ugovora o koncesiji i nacrt Ugovora o podršci sponzora za Projekat hidroelektrana na rijeci Morači

09.03.2010.

J A V N I P O Z I V za investitore zainteresovane za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojava nemetaličnih mineralnih sirovina dolomita i tehničko-građevinskog kamena

J A V N I P O Z I V za investitore zainteresovane za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojava nemetaličnih mineralnih sirovina dolomita i tehničko-građevinskog kamena--->>>Download

26.02.2010.

POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ZA HIDROELEKTRANE NA MORAČI-JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU

POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ZA HIDROELEKTRANE NA MORAČI
JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU--->>>Download

25.12.2009.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR INVESTITORA ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANA I ZAKUP ZEMLJIŠTA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR INVESTITORA ZA IZGRADNJU VJETROELEKTRANA I ZAKUP ZEMLJIŠTA--->>>Download

11.12.2009.

P O Z I V br. 02/09 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga u postupku davanja koncesije za eksploataciju uglja iz ležišta Maoče uz uslov izgradnje termoelektrane

P O Z I V br. 02/09 na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga u postupku davanja koncesije za eksploataciju uglja iz ležišta Maoče uz uslov izgradnje termoelektrane procijenjene snage 500MW--->>>Download

11.11.2009.

PRETKVALIFIKACIONA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU UGLJA IZ LEŽIŠTA MAOČE, UZ USLOV IZGRADNJE TERMOELEKTRANE PROCIJENJENE SNAGE 500MW

PRETKVALIFIKACIONA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU UGLJA IZ LEŽIŠTA MAOČE, UZ USLOV IZGRADNJE TERMOELEKTRANE PROCIJENJENE SNAGE 500MW--->>>
Download

09.11.2009.

JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU ZA DAVANJE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU UGLJA IZ LEŽIŠTA MAOČE UZ USLOV IZGRADNJE TERMOELEKTRANE PROCIJENJENE SNAGE 500MW

JAVNI OGLAS ZA PRETKVALIFIKACIJU ZA DAVANJE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU UGLJA IZ LEŽIŠTA MAOČE UZ USLOV IZGRADNJE TERMOELEKTRANE PROCIJENJENE SNAGE 500MW--->>>Download

28.10.2009.

SAVJET ZA PRIVATIZACIJU - Tenderska komisija za privatizaciju Montenegro airlines

O B J A V LJ U J E
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA IZBOR SAVJETNIKA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE DRUŠTAVA
- Montenegro airlines AD Podgorica
- Barska plovidba AD Bar
Download