mek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Tenderi

04.06.2013.

Ugovor - polisa osiguranja za zaposlene Ministarstva ekonomije

Ugovor - polisa osiguranja za zaposlene Ministarstva ekonomije

31.05.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta za davanje koncesija za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za nacrt Koncesionog akta za davanje koncesija za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori. Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Koncesionog akta na osnovu kojega će biti raspisano javno nadmetanje za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na predmetnim vodotocima.

19.04.2013.

Ugovor o vršenju usluga registracije vozila sa ponudom

Ugovor o vršenju usluga registracije vozila sa ponudom

17.04.2013.

Ugovor za pružanje usluga - praćenje štampanih i elektronskih medija-media monitoring za potrebe ministarstva

Ugovor za pružanje usluga - praćenje štampanih i elektronskih medija-media monitoring za potrebe ministarstva

21.02.2013.

Ugovor za nabavku usluge izračunavanja indeksa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave

Ugovor za nabavku usluge izračunavanja indeksa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave

08.11.2012.

Javni oglas za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

Javni oglas za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

29.07.2011.

Ugovor o podršci sponzora

Ugovor o podršci sponzora

29.07.2011.

Ugovor o koncesiji

Ugovor o koncesiji

29.07.2011.

Instrukcije za kvalifikovane ponuđače

Instrukcije za kvalifikovane ponuđače

22.06.2011.

POZIV br. 10/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovodenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore

POZIV br. 10/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje konsultanskih usluga za sprovodenje tenderskog postupka za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore