Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvo

Ministarstvo

Ministarstvo

MEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Energetika

04.04.2014.

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa o eksproprijaciji sa zaključcima

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa o eksproprijaciji sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

28.03.2014.

Informacija o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možura sa zaključcima

Informacija o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možura sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

07.02.2014.

Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak, sa Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak na osnovu energetske

Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak, sa Predlogom odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak na osnovu energetske dozvole i Predlogom ugovora o koncesiji sa zaključcima sa 54. sjednice Vlade Crne Gore - 6.2.2014. godine

07.02.2014.

Informacija o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti energetike sa zaključcima

Informacija o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti energetike sa zaključcima sa 54. sjednice Vlade Crne Gore - 6.2.2014. godine

31.01.2014.

Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori s predlozima odluka o davanju koncesija i Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodot

Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori s predlozima odluka o davanju koncesija i Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima: Bistrica-pritoka Ljuboviđe, Đurička rijeka sa pritokama, Kaludarska i Vrbnica sa zaključcima sa 53. sjednice Vlade Crne Gore - 30.1.2014. godine

31.01.2014.

Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana s predlozima odluka o davanju koncesija i predlozima ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelekt

Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana s predlozima odluka o davanju koncesija i predlozima ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Kutska i Mojanska rijeka sa zaključcima sa 53. sjednice Vlade Crne Gore - 30.1.2014. godine

25.01.2014.

Povodom različitih medijskih navoda i interpretacija Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, saopštavamo sljedeće:

Povodom različitih medijskih navoda i interpretacija Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, saopštavamo sljedeće...

24.01.2014.

Predlog uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sa zaključcima

Predlog uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sa zaključcima sa 52. sjednice Vlade Crne Gore - 23.1.2014. godine

31.12.2013.

Saopštenje: Prvorangirani ponuđači za male hidrocentrale

Na osnovu sprovedenog otvorenog postupka po Javnom oglasu za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, od 11.07.2013., Tenderska komisija je utvrdila rang listu ponuđača za sljedeće vodotoke...

31.12.2013.

Rang lista po Javnom oglasu za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

Rang lista po Javnom oglasu za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, objavljenom u ”Službenom listu Crne Gore”, broj 33/13 od 11.07.2013. godine