mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Informator – podrška razvoju biznisa u Crnoj Gori

Datum objave: 12.11.2019 14:51 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije je iniciralo izradu dokumenta koji pruža osnovne informacije o svim vidovima finansijske i nefinansijske podrške koji su na raspolaganju privrednicima u Crnoj Gori sa državnog i lokalnog nivoa, podršci koju nude poslovne banke, poslovna udruženja, kao i međunarodne organizacije u Crnoj Gori.


Predmetni dokument će u narednom periodu biti ažuriran na kvartalnom nivou.

Dokumentu možete pristupiti sa sledećeg linka: http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=386126&rType=2

MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU