Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Ministarstvo ekonomije

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

>

Javni poziv za učešće u Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2017-2020. godine, za 2018. godinu.

Datum objave: 13.04.2018 07:00 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije raspisuje


Javni poziv za učešće u „Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2017-2020. godine“ za 2018. godinu


Cilj ovog Programa je da obezbijedi podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima (u daljem tekstu: MMSP), naročito iz manje razvijenih jedinica lokalne samoupave, da u što većoj mjeri povećaju svoju konkurentnost, prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda koji se odnose na proizvode, sisteme menadžmenta, osoblje, ispitivanje, kontrolisanje i sertifikaciju i podršku za dobijanje akreditacije za ocjenjivanje usaglašenosti.

Programom finansijske podrške za mikro, mala i srednja preduzeća može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće aktivnosti:

Konsalting i akreditacija tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

Konsalting i sertifikacija za sisteme mendžmenta.

Opravdani troškovi:

Akreditacija  privrednih društava koja su akreditovana tijela za ocjenu usaglašenosti i to za seriju standarda ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025,  ISO/IEC 17029, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17043, CEN/TS 15675, EN ISO 15189.

 

Troškovi aktivnosti akreditacije za tijela za ocjenu usaglašenosti su predmet refundacije jedino ukoliko je privredno društvo dobilo akreditaciju od Akreditacionog tijela Crne Gore.

Opravdani troškovi:

Implementacija/uvođenje standarda (sa sertifikacijom ili redovnim nadzorom ili resertifikacijom), za seriju standarda:

- MEST EN ISO 9001;

- MEST ISO 14001;

- MEST OHSAS 18001.

 

 


Finansijski okvir - Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije je do 70% opravdanih troškova za mala privredna društva, odnosno do 60% opravdanih troškova za srednja privredna društva, u iznosu najviše do 5.000 EUR (bez PDV-a), po jednom aplikantu. 

Privredno društvo je u obavezi da finansira troškove za realizaciju projektnih aktivnosti u visini od 100%, i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini do 70% opravdanih troškova za mikro i mala privredna društva odnosno do 60% za srednja preduzeća, gdje iznos refundacije od strane Ministarstva ekonomije može iznositi maksimalno do 5,000 € bez poreza na dodatu vrijednost (PDV-a).

Raspoloživa sredstva u 2018. godini za realizaciju ovog Programa iznose 140.000 EUR.

Uslovi za učešće u Programu:

Pravo učešća u Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti za period 2017-2020. godinu imaju preduzetnici, mala i srednja privredna društva registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, br. 27/2010, 34/2011 i 16/14.) i Zakonom o računovodstvu ( „Sl. List RCG“, br. 52/16 ), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata koja: 
- Posluju 100 % u privatnom vlasništvu; 
- Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore; 
- Dostave zvanične finansijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja (2016. i 2017. godinu) u kojima nije iskazan neto gubitak; 
- Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa; 
- Da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta.

Napomena: Finansijska pomoć će se dodijeliti shodno redosljedu ocijenjenih prijava sa rang liste dok se ne utroše raspoloživa sredstva od 140.000,00€. 
Jedan privredni subjekat može podnijeti jednu aplikaciju za učešće u Programu.


POZIV JE OTVOREN DO 14. MAJA 2018. GODINE (do 15:00h)


Prijavna dokumentacija za učešće u „Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2017-2020. godine“ za 2018. godinu sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa, može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije, Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, kao i na web adresi www.mek.gov.me. 

Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija u 3 primjerka (jedan original ili kopija ovjerena od strane suda ili notara i dvije kopije/ zatvoren koverat) predaju se lično na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica. U razmatranje će se uzeti samo kompletne i blagovremeno podnijete prijave. 

Neophodne dodatne informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, radnim danima u periodu od 09-14 h, ili na brojeve telefona 020/406-314 i 020/406-302.