Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

Javne rasprave

18.03.2019.

Saopštenje o ishodu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu dokumenta Industrijska politika Crne Gore 2019-2023

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi ...

20.02.2019.

Saopštenje: Poziv na javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta o pojavi mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Pogled“, opština Rožaje

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu Nacrt Koncesionog akta o pojavi mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Pogled“, opština Rožaje...

22.01.2019.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Na osnovu čl. 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela ...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČI U POČETNU FAZU PRIPREME ZAKONA O PRISTUPU I POSTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKE BRZINE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU ZAKONA O PRISTUPU I POSTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKE BRZINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave...

28.12.2018.

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČI U POČETNU FAZU PRIPREME ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave ...

25.12.2018.

Javna rasprava - Krivošije, Ledenice, Rudine 1 i Stupne

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu sljedeće

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća