Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu

Datum objave: 28.11.2019 10:18 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na donošenje, Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu (u daljem tekstu: Nacrt Plana) i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mek.gov.me


Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta Plana unaprijedio prije donošenja od strane Vlade. 

Javna rasprava o Nacrtu Plana trajaće u periodu od 28. novembra do 16. decembra tekuće godine a u okviru nje održaće se okrugli sto čiji datum će se naknadno precizirati.