Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Intervju ministarke Sekulić agenciji Mina business

Intervju ministarke Sekulić agenciji Mina business
Datum objave: 17.04.2018 14:43 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata prve rate za akcije Elektroprivrede, u okviru put opcije, imaće minimalno fiskalno opterećenje na državni budžet, jer će se više od polovine iznosa obezbijediti od prihoda od raspodjele dobiti i poreza na dobit, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ona je agenciji Mina-business kazala da Elektroprivreda trenutno raspolaže sa oko 52 miliona EUR neraspodijeljene dobiti, za koju se može očekivati da bude spremna za isplatu akcionarima nakon usvajanja kompanijskog i izvještaja revizora za prošlu godinu. 

“Kompanija je dovedena do nivoa profitno sposobnog preduzeća, što će nam omogućiti da više od polovine prve novougovorene tranše pokrijemo prihodom od raspodjele dobiti i odgovarajućeg poreza“, rekla je Sekulić.

Ona je navela da je Predlogom ugovora o izvršenju put opcije, koji je Vlada razmatrala prošle sedmice, a verifikovala na elektronskoj sjednici u ponedjeljak, predviđeno da država, isplatom prve rate od 68 miliona EUR, stekne 70,3 odsto vlasničkog udjela bez gotovo ikakvog fiskalnog opterećenja na državni budžet.

Sekulić je objasnila da je Predlog ugovora razmatran na sjednici Vlade u četvrtak, ali da je verifikovan u ponedjeljak, jer se morala sačekati saglasnost Odbora direktora italijanske kompanije A2A.

„Nakon naše i verifikacije italijanske kompanije, Vlada je Predlog ugovora proslijedila Skupštini na razmatranje i konačno odlučivanje”, objasnila je Sekulić.

Ona je dodala da je Vlada doskorašnjem strateškom partneru u Elektroprivredi ponudila da, umjesto u sedam godina, isplatu ugovorenih 250 miliona EUR realizuje do sredine naredne godine i tako dobije finansijski diskont od oko 20 miliona EUR.

Sekulić je saopštila da je druga tranša planirana za jul i da bi bila realizovana kroz zakonom predviđeni mehanizam sticanja sopstvenih akcija.

„To znači da akcije kupuje Elektroprivreda, a ne da se kupuju iz državnog budžeta. Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, preduzeće može kupovati sopstvene akcije u skladu sa Statutom ili odlukama nadležnih organa firme, a vrijednost kupljenih sopstvenih akcija ne može prelaziti deset odsto od ukupnog akcijskog kapitala”, kazala je Sekulić.

Ona je dodala da će se na taj način udio A2A u Elektroprivredi smanjiti sa trenutnih 41,7 odsto na 19 odsto, uz odliv iz državnog budžeta od svega oko 30 miliona EUR, koji će najvećim dijelom biti pokriven već naredne godine, kroz prihode po osnovu raspodjele dobiti.

Preostale akcije A2A bile bi, prema riječima Sekulić, preuzete tokom naredne godine na analogan način.

Ona je podsjetila da je ugovor predviđao isplatu u sedam godišnjih tranši, čime bi se udio A2A smanjivao proporcionalno isplaćenom iznosu.

„Umjesto da do proljeća 2024. godine u Elektroprivredi imamo malog akcionara, mi ćemo već narednog mjeseca povratiti udio države u kompaniji na nivo prije postupka djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine”, navela je Sekulić. 

Ona je kazala da to na najbolji način potvrđuje riješenost Vlade da u potpunosti ispoštuje ugovorene obaveze prema stranom partneru, čak i kada se radi o raskidu ugovora.

Sekulić je rekla da je ubrzana realizacija put opcije omogućena zahvaljujući izuzetno dobrim rezultatima fiskalne konsolidacije i vezanih aktivnosti Vlade, kao i nedavno potvrđenom najuspješnijom emisijom euroobveznica do sada.

„Izmijenjeni plan isplate izraz je domaćinskog odnosa prema državnim resursima. Takvu pažnju zaslužuju svi resursi, posebno najznačajniji, poput nacionalne elektroprivrede“, saopštila je Sekulić.

Menadžerska prava u Elektroprivredi su već preuzeta, nove strukture jasno profilišu značaj razvoja i investicija i nagovještavaju rezultate poslovanja i u narednom periodu.

„Tačno je da se radi o hidrološki izuzetno dobroj godini, ali 30 miliona profita za samo tri mjeseca, dominantno ostvareni na regionalnom tržištu energije, najbolji su pokazatelj prinosnog potencijala Elektroprivrede“, zaključila je Sekulić.

(kraj) nar/sam