Manja slova Veća slova RSS

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Saopštenje: Datum održavanja okruglih stolova u okviru Javne rasprave o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu

Datum objave: 09.12.2019 13:54 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), je objavilo dana 28. novembra 2019. godine Javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu, koja traje do 16. decembra 2019. godine (u daljem tekstu: Nacrt plana).

Ovim putem Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mek.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta plana unaprijedio prije donošenja istog od strane Vlade. S tim u vezi, pozivamo zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima koji će biti održani u prostorijama JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, Podgorica, po sljedećem rasporedu:

-srijeda 11. decembar sa početkom u 9 časova – za I LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG (UKRASNOG) KAMENA – A. PRIMORSKI REGION CRNE GORE (opštine Herceg Novi, Tivat i Ulcinj) i B. SJEVERNI REGION CRNE GORE (opština Andrijevica);

-četvrtak 12. decembar sa početkom u 9 časova – za II LEŽIŠTA TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA – A. SJEVERNI REGION (vulkaniti) (opština Andrijevica), B. CENTRALNI REGION (krečnjaci) (opštine Nikšić, Danilovgrad, Glavni grad Podgorica i Prijestonica Cetinje).