Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

29.11.2013.

Saopštenje: Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018.

Ministarstvo ekonomije organizuje Javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. godine.Javna rasprava će biti realizovana i prezentacijom Nacrta Strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. i diskusijom kroz okrugli sto koji će se održati u Privrednoj komori na kojem će Nacrt Strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. godine biti prezentirani od strane predstavnika Ministarstva ekonomije. .

29.11.2013.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

22.11.2013.

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o ekonomskoj sradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Rumunije s Predlogom sporazuma sa zaključcima

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o ekonomskoj sradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Rumunije s Predlogom sporazuma sa zaključcima sa 44. sjednice Vlade Crne Gore - 21.11.2013. godine

22.11.2013.

Predlog akcionog plana energetske efikasnosti za period 2013-2015. godine s Izvještajem o sprovođenju Akcionog plana energetske efikasnosti u 2012. godini sa zaključcima

Predlog akcionog plana energetske efikasnosti za period 2013-2015. godine s Izvještajem o sprovođenju Akcionog plana energetske efikasnosti u 2012. godini sa zaključcima sa 44. sjednica Vlade Crne Gore - 21.11.2013. godine

22.11.2013.

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

Javni oglas i Koncesioni akt za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana

18.11.2013.

Saopštenje: Lista kompanija koje su dostavile ponude na Javni oglas za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana

Saopštenje: Lista kompanija koje su dostavile ponude na Javni oglas za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana

Na Javni oglas za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, koji je Ministarstvo ekonomije raspisalo 11. jula 2013. i koji je završen danas, stiglo je 10 ponuda od strane osam ponuđača - kompanija i konzorcijuma iz Crne Gore i inostranstva..

18.11.2013.

Saopštenje: Deset ponuda za male hidrocentale na osam vodotoka

Na Javni oglas za davanje koncesija za izgradnju malih hidrolelekrtana na osam vodotoka u Crnoj Gori, koji je Ministratsvo ekonomije raspisalo 11. jula 2013. i koji je završen danas, stiglo je 10 ponuda kompanija i konzorcijuma iz Crne Gore i inostranstva...

15.11.2013.

Informacija o statusu arbitražnog postupka protiv Crne Gore sa zaključcima

Informacija o statusu arbitražnog postupka protiv Crne Gore sa zaključcima sa 43. sjednice Vlade Crne Gore - 14.11.2013. godine

15.11.2013.

Predlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika sa zaključcima

Predlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika sa zaključcima sa 43. sjednice Vlade Crne Gore - 14.11.2013. godine

15.11.2013.

Informacija o Strategiji razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine sa zaključcima

Informacija o Strategiji razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine sa zaključcima sa 43. sjednice Vlade Crne Gore - 14.11.2013. godine