Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

20.09.2013.

Izvještaj o provjeri navoda i ocjeni opravdanosti predloga DOO "Montenegroput" Bijelo Polje za izmjenu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine "Lješnica" sa zaključcima

Izvještaj o provjeri navoda i ocjeni opravdanosti predloga DOO "Montenegroput" Bijelo Polje za izmjenu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine "Lješnica" sa zaključcima sa 35. sjednice Vlade Crne Gore - 19.9.2013. godine

20.09.2013.

Predlog odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Vilići", opština Pljevlja, s Predlogom ugovora sa zaključcima

Predlog odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu "Vilići", opština Pljevlja, s Predlogom ugovora sa zaključcima sa 35. sjednice Vlade Crne Gore - 19.9.2013. godine

20.09.2013.

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

Ugovor za pružanje usluga elektronskog paketa propisa

12.09.2013.

Najava: Okrugli sto povodom izrade Strategije za razvoj Jugoistočne Evrope 2020

Okrugli sto povodom izrade Strategije za razvoj Jugoistočne Evrope 2020 biće održan sutra (petak, 13. septembar 2013. godine) u hotelu Podgorica, sa početkom u 10:00, u organizaciji Ministarstva ekonomije i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), a uz podršku Evropske komisije.

12.09.2013.

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

Ugovor o nabavci roba - hardverske opreme za Elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima

06.09.2013.

Predlog odluke o određivanju operatora prenosnog sistema gasa sa zaključcima

Predlog odluke o određivanju operatora prenosnog sistema gasa sa zaključcima sa 33. sjednice Vlade Crne Gore - 5.9.2013. godine

06.09.2013.

Informacija o rješavanju socijalnog statusa dijela radnika zaposlenih u KAP-u sa zaključcima

Informacija o rješavanju socijalnog statusa dijela radnika zaposlenih u KAP-u sa zaključcima sa 33. sjednice Vlade Crne Gore - 5.9.2013. godine

05.09.2013.

Ističe rok za isporuku rude iz Rudnika boksita Nikšić

Rok za isporuku rude iz Rudnika boksita Nikšić ističe sutra, nakon čega će kupac, prema najavama, raskinuti ugovor. Podsjećamo da blokada isporuke rude iz Rudnika boksita Nikšić i raskid postojećih ugovora vodi ka gašenju kompanije.

03.09.2013.

Poštovanje ugovora šansa za opstanak Rudnika boksita Nikšić

Blokada isporuke rude iz Rudnika boksita Nikšić dovodi do raskida postojećih ugovora i onemogućava realizaciju novih, što vodi ka gašenju kompanije.

29.08.2013.

STEPEN KONKURENTOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 15, člana 16 i člana 17 Zakona o regionalnom razvoju ("Sl. list Crne Gore", br. 20/11 od 15.04.2011, 26/11 od 30.05.2011) i Uredbe o metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave(„Sl. list Crne Gore“, br. 35/12), izračunat je stepen konkurentnosti jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Stepen konkurentnosti se izračunava na osnovu indeksa konkurentosti i predstavlja važan pokazatelj razvojnog potencijala jedinice lokalne samouprave.