Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

23.10.2013.

Najava: Ministar ekonomije Vladimir Kavarić na sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić predvodiće crnogorsku delegaciju na XI sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice koji se sutra (četvrtak 24. oktobar 2013.) održava u Beogradu.

18.10.2013.

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu sa zaključcima

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu sa zaključcima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore - 17.10.2013. godine

18.10.2013.

Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za tržišni nadzor u 2012. godini sa zaključcima

Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za tržišni nadzor u 2012. godini sa zaključcima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore - 17.10.2013. godine

18.10.2013.

Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti energetike sa zaključcima

Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti energetike sa zaključcima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore - 17.10.2013. godine

18.10.2013.

Izvještaj o realizaciji godišnjeg Akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača 2012-2015, za period jul 2012 - jun 2013. godine sa zaključcima

Izvještaj o realizaciji godišnjeg Akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača 2012-2015, za period jul 2012 - jun 2013. godine sa zaključcima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore - 17.10.2013. godine

18.10.2013.

Izvještaj o radu sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik u 2012. godini sa zaključcima

Izvještaj o radu sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik u 2012. godini sa zaključcima sa 39. sjednice Vlade Crne Gore - 17.10.2013. godine

11.10.2013.

Najava: Ministar ekonomije Vladimir Kavarić sa predstavnicima Šah Deniza

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić učestvuje, na poziv Šah Deniz BP, konzorcijuma zaduženog za izgradnju Transjadranskog gasovoda (TAP) na sastanku koji ova grupacija organizuje u Londonu sa predstavnicima Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i, predstavnicima Azerbejdžana.

11.10.2013.

Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori

Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori

10.10.2013.

Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina sa zaključcima

Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina sa zaključcima sa 38. sjednice Vlade Crne Gore - 10.10.2013. godine

09.10.2013.

Saopštenje: Pomoćnik ministra ekonomije, dr Nina Vujošević sa Delegacijom Vlade u posjetama opštinama Sjevernog regiona

Saopštenje: Pomoćnik ministra ekonomije, dr Nina Vujošević sa Delegacijom Vlade u posjetama opštinama Sjevernog regiona

Pomoćnik ministra ekonomije, dr Nina Vujošević kao član delegacije Vlade koju je predvodio potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Rafet Husović, posjetila je 11 opština Sjevernog regiona (Berane, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Žabljak, Šavnik, Pljevlja, Plužine, Plav, Andrijevica, Rožaje) u periodu od 23.09. do 09.10. 2013. godine. Cilj radnih posjeta se ogledao u sagledavanju postojećeg stanja u opštinama i njihovih potreba i inicijativa u narednoj godini. Akcenat je stavljen na predlog razvojnih projekata koji trebaju da se finansiraju iz kapitalnog dijela budžeta u 2014. godini.