Manja slova Veća slova RSSMEK 

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

27.03.2014.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o patentima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o patentima

26.03.2014.

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju elektronske baze podataka o razvojnim projektima

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju elektronske baze podataka o razvojnim projektima

25.03.2014.

SAOPŠTENJE: Potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji

SAOPŠTENJE: Potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić i ministar ekonomije Republike Slovačke Tomas Malatinski potpisali su danas u Bratislavi Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji... Video

25.03.2014.

Izjave nakon potpisivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji

Izjave nakon potpisivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji Video

25.03.2014.

Potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji

Potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji Video

24.03.2014.

NAJAVA: Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić u posjeti Slovačkoj Republici

Crnogorska delegacija, predvođena ministrom ekonomije dr Vladimirom Kavarićem, otputovaće danas u dvodnevnu posjetu Slovačkoj Republici, radi potpisivanja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji.

21.03.2014.

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji s Predlogom sporazuma sa zaključcima

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji s Predlogom sporazuma sa zaključcima sa 61. sjednice Vlade Crne Gore - 20.3.2014. godine

21.03.2014.

Predlog odluke o Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016. godine s Predlogom prijavnog formulara za 2014. godinu sa zaključcima

Predlog odluke o Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016. godine s Predlogom prijavnog formulara za 2014. godinu sa zaključcima sa 61. sjednice Vlade Crne Gore - 20.3.2014. godine

21.03.2014.

Predlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije o unapređenju saradnje u oblasti regionalnog razvoja sa zaključcima

Predlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije o unapređenju saradnje u oblasti regionalnog razvoja sa zaključcima sa 61. sjednice Vlade Crne Gore - 20.3.2014. godine

21.03.2014.

Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu s Predlogom programa javne rasprave sa zaključcima

Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu s Predlogom programa javne rasprave sa zaključcima sa 61. sjednice Vlade Crne Gore - 20.3.2014. godine