Manja slova Veća slova RSSMEK 

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

28.03.2014.

Novi program Evropske unije - COSME - Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća 2014-2020

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća) novi je program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014.-2020.godine kojim će se podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća...

28.03.2014.

Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda sa zaključcima

Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Predlog zakona o nadzoru proizvoda na tržištu sa zaključcima

Predlog zakona o nadzoru proizvoda na tržištu sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu sa zaključcima

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu sa zaključcima

Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Predlog odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe sa zaključcima

Predlog odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Izvještaj sa održavanja prve sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Azerbejdžan sa zaključcima

Izvještaj sa održavanja prve sjednice Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Azerbejdžan sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

28.03.2014.

Informacija o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možura sa zaključcima

Informacija o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana Krnovo i Možura sa zaključcima sa 62. sjednice Vlade Crne Gore - 27.3.2014. godine

27.03.2014.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o patentima

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o patentima

26.03.2014.

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju elektronske baze podataka o razvojnim projektima

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju elektronske baze podataka o razvojnim projektima