Manja slova Veća slova RSSMEK

mek

World Trade Organization

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

18.06.2014.

Najava: Ministar Kavarić boravi u zvaničnoj posjeti Rumuniji

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić boraviće sjutra, 19. juna u zvaničnoj posjeti Rumuniji, gdje će učestvovati na Prvom godišnjem sastanku Upravnog odbora Strategije JIE 2020, na kojem će biti usvojen prvi Izvještaj o napretku u implementaciji Strategije JIE 2020.

17.06.2014.

Saopštenje: Generalni direktor za razvoj dr Nina Vujošević održala uvodni govor na prezentaciji italijanske prakse povezivanja poljoprivrede i turizma kroz klastere

Saopštenje: Generalni direktor za razvoj dr Nina Vujošević održala uvodni govor na prezentaciji italijanske prakse povezivanja poljoprivrede i turizma kroz klastere

Imajući u vidu da su sektor poljoprivrede i turizma prepoznati kao razvojne šanse Crne Gore, jedna od aktivnosti IPA projekta „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz uvođenje klastera“ odnosi se na to da se kroz podršku razvoju kalstera povežu crnogorski tradicionalni poljoprivredni proizvodi (vino i maslinovo ulje) sa turističkim sektorom, a sve u cilju upotpunjavanja turističke ponude Crne Gore, povećanja proizvodnje, supstitucije uvoza, kao i povećanju izvoza, kazala je Generalni direktor Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije dr Nina Vujošević.

17.06.2014.

Ugovor i Okvirni sporazum za nabavku usluga elektronskog paketa propisa Crne Gore - licence za 2015. godinu

Ugovor i Okvirni sporazum za nabavku usluga elektronskog paketa propisa Crne Gore - licence za 2015. godinu

13.06.2014.

Informacija o implementaciji Strategije razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine (Strategija JIE 2020) kroz Nacionalni akcioni plan sa zaključcima

Informacija o implementaciji Strategije razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine (Strategija JIE 2020) kroz Nacionalni akcioni plan sa zaključcima sa 71. sjednica Vlade Crne Gore - 12.6.2014. godine

13.06.2014.

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o bilateralnoj saradnji na projektima s Predlogom memoranduma sa zaključcima

Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o bilateralnoj saradnji na projektima s Predlogom memoranduma sa zaključcima sa 71. sjednice Vlade Crne Gore - 12.6.2014. godine

12.06.2014.

Intervju ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića za American Times

Intervju ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića za American Times

Vlada već 15 godina radi na stvaranju klime koja pogoduje investitorima, počev od poreske politike, do sveobuhvatnog zakonskog okvira koji uređuje zaštitu prava vlasništva i slobodu trgovine i kretanja kapitala. Što se tiče sektora za ulaganja, izdvajaju se 3 oblasti kao konkurentne: turizam, energetika i poljoprivreda...

09.06.2014.

SAOPŠTENJE: Generalni direktor za energetiku Dragica Sekulić učestvovala na Ministarskoj konferenciji u Kini

SAOPŠTENJE: Generalni direktor za energetiku Dragica Sekulić učestvovala na Ministarskoj konferenciji u Kini

Region Zapadnog Balkana ima najveći potencijal za rast u Evropi i nadam se da će, kroz implementaciju strateških projekata sa našim stranim partnerima, potencijal Crne Gore biti adekvatno iskorišten, kazala je pomocnik ministra ekonomije Dragica Sekulić, učestvujuči na Ministarskoj konferenciji o unapređenju trgovine i ekonomske saradnje između NR Kine i Centralne i Istočne Evrope...

06.06.2014.

Saopštenje: Specijalni predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske za Zapadni Balkan Alen Rišar razgovarao sa ministrom Kavarićem

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić susreo se danas sa specijalnim predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske za Zapadni Balkan, nadležnim za oblast ekonomske diplomatije, Alenom Rišarom sa kojim je razgovarao o aktuelnim projektima iz oblasti energetike...

06.06.2014.

JICA seminar

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je spremna da primi jednog kandidata na seminar pod nazivom “Capacity Development for Export and Investment Promotion”, koji organizuje u periodu od 1. septembra do 4. oktobra 2014. godine u Japanu. Kandidat je dužan dostaviti application form, inception report i kopiju pasoša...

05.06.2014.

Saopštenje: Generalni direktor za energetiku Miodrag Čanović učestvovao na Energetskom forumu u Bukureštu

Saopštenje: Generalni direktor za energetiku Miodrag Čanović učestvovao na Energetskom forumu u Bukureštu

Prenošenje tekovine Energetske zajednice u nacionalno zakonodavstvo nije i ne može biti cilj po sebi, već razvoj konkurentnog regionalnog tržišta treba bazirati na nacionalnim reformskim procesima koji, osim prihvatanja evropske tekovine, podrazumijevaju donošenje pratećih podzakonskih akata, osnivanje adekvatnih institucija, kao i sprovođenje nadzora i mjera za njihovu implementaciju, kazao je direktor Direktorata za energetiku u Ministarstvu ekonomije Miodrag Čanović, učestvujući na Energetskom forumu u Bukureštu...