Manja slova Veća slova RSSMEK

World Trade Organization

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

09.05.2014.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini oružjem sa zaključcima

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini oružjem sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije sa zaključcima

Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu s Izvještajem sa javne rasprave sa zaključcima

Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu s Izvještajem sa javne rasprave sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Izvještaj o provjeri navoda iz zahtjeva za izmjenu Ugovora o koncesiji broj: 01-131/3 od 7. 2. 2014. godine, koji je dostavilo d.o.o. "North Mining" – Podgorica i Predlog aneksa 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja sa zaključcima

Izvještaj o provjeri navoda iz zahtjeva za izmjenu Ugovora o koncesiji broj: 01-131/3 od 7. 2. 2014. godine, koji je dostavilo d.o.o. "North Mining" – Podgorica i Predlog aneksa 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Informacija o aneksu Ugovora, broj 01-1052/1, od 17. 5. 2013. godine, potpisanog između Ministarstva ekonomije i Konzorcijuma Roaming za izvođenje radova na rekonstrukciji pet objekata /"pilot projekti"/ s Predlogom aneksa br. 1 sa zaključcima

Informacija o aneksu Ugovora, broj 01-1052/1, od 17. 5. 2013. godine, potpisanog između Ministarstva ekonomije i Konzorcijuma Roaming za izvođenje radova na rekonstrukciji pet objekata /"pilot projekti"/ s Predlogom aneksa br. 1 sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Informacija o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Zaslapnica s Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji sa zaključcima

Informacija o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Zaslapnica s Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura sa zaključcima

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Crnja s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja sa zaključcima

Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Crnja s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Crnja sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

09.05.2014.

Informacija o predlogu za izbor arbitra u arbitražnom postupku protiv Crne Gore sa zaključcima

Informacija o predlogu za izbor arbitra u arbitražnom postupku protiv Crne Gore sa zaključcima sa 66. sjednice Vlade Crne Gore - 8.5.2014. godine

07.05.2014.

SAOPŠTENJE: Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić prisustvovao redovnom sastanku Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

SAOPŠTENJE: Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić prisustvovao redovnom sastanku Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

Svjesni da se dugoročan i održiv ekonomski rast i razvoj gradi na postojanim institucijama i stabilnosti sistema, Vlada Crne Gore investitore doživljava kao partnere, a njihova iskustva i preporuke kao korisne za investicioni ambijent, kazao je ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić na redovnom sastanku Savjeta stranih investitora, koji je održan danas u Podgorici...