Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

18.07.2014.

Izvještaj o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom u 2013. godini sa zaključcima

Izvještaj o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom u 2013. godini sa zaključcima sa 76. sjednice Vlade Crne Gore - 17.7.2014. godine

18.07.2014.

Informacija o implementaciji projekta Montesol s predlozima amandmana br. 3 i 4 na Sporazum o saradnji na projektu između Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i Ministarstva ekonomije Crne Gore sa zaključcim

Informacija o implementaciji projekta Montesol s predlozima amandmana br. 3 i 4 na Sporazum o saradnji na projektu između Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i Ministarstva ekonomije Crne Gore sa zaključcima sa 76. sjednice Vlade Crne Gore - 17.7.2014. godine

15.07.2014.

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama sa zaključcima

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Šekularska i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama sa zaključcima sa 75. sjednice Vlade Crne Gore - 10.7.2014. godine

15.07.2014.

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama sa zaključcima

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama sa zaključcima sa 75. sjednice Vlade Crne Gore - 10.7.2014. godine

15.07.2014.

Informacija o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u osam obrazovnih ustanova (klaster I i II), u okviru projekta "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora sa zaključcima

Informacija o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u osam obrazovnih ustanova (klaster I i II), u okviru projekta "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama" s Predlogom ugovora sa zaključcima sa 75. sjednice Vlade Crne Gore - 10.7.2014. godine

15.07.2014.

Predlog strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Bijela knjiga sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Izvještajem sa javne rasprave sa zaključcima

Predlog strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine - Bijela knjiga sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Izvještajem sa javne rasprave sa zaključcima sa 75. sjednice Vlade Crne Gore - 10.7.2014. godine

11.07.2014.

Poziv na javnu raspravu o koncesionim aktima za mineralne sirovine

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu koncesione akte za sljedeće mineralne sirovine...

11.07.2014.

Saopštenje: Održan seminar „Analitički pregled crnogorskog zakonodavstva: dodatna identifikacija ograničenja, autorizacija zahtjeva i analiza njihove usklađenosti sa Direktivom o uslugama“

Trodnevni seminar pod nazivom „Analitički pregled crnogorskog zakonodavstva: Dodatna identifikacija ograničenja, autorizacija zahtjeva i analiza njihove usklađenosti sa Direktivom o uslugama” održan je u periodu od 7-9 jula 2014. godine u Miločeru...