Manja slova Veća slova RSSmek

MEK

mek

World Trade Organization

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

12.06.2015.

JICA seminar

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja obuke pod nazivom “Financial and Technical Support for Small and Medium Enterprises Promotion (B) J1504171.“, koju organizuje u periodu od 27. septembra do 31. oktobra 2015. godine u Japanu...

08.06.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o uslugama

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o uslugama

08.06.2015.

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 114. sjednice Vlade Crne Gore održane 4.6.2015. godine

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 114. sjednice Vlade Crne Gore održane 4.6.2015. godine

07.06.2015.

Lista kreditora upisanih u evidenciju Ministarstva ekonomije

Lista kreditora upisanih u evidenciju Ministarstva ekonomije

07.06.2015.

Lista kreditnih posrednika upisanih u evidenciju Ministarstva ekonomije

Lista kreditnih posrednika upisanih u evidenciju Ministarstva ekonomije

05.06.2015.

Rang lista ponuđača

Tenderska komisija obrazovana rješenjem Ministarstva ekonomije, broj: 01-347/5 od 06.04.2015. godine, za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, po Javnom oglasu za investitore zainteresovane za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, utvrdila je Rang listu ponjuđača ...

03.06.2015.

NAJAVA ZA MEDIJE

Francuska agencija za međunarodnu tehničku ekspertizu „Expertise France“ (AFETI) u partnerstvu sa LNE (Francuska) i SMU (Slovačka), uz podršku Ministarstva ekonomije i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje završnu konferenciju EU projekta “Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori” (DQIM Projekat), koja će biti održana u četvrtak 04. juna 2015. godine, s početkom u 11.00 časova, u Hotelu Ramada u Podgorici.

01.06.2015.

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 113. sjednice Vlade Crne Gore održane 28.5.2015. godine

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 113. sjednice Vlade Crne Gore održane 28.5.2015. godine

01.06.2015.

Ugovor za nabavku usluga elektronskog paketa propisa Crne Gore - Licence za 2016.

Ugovor za nabavku usluga elektronskog paketa propisa Crne Gore - Licence za 2016.

01.06.2015.

Sector Planning Document

Sector Planning Document