Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

17.05.2013.

Informacija o Ugovoru za izvođenje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti, u okviru projekta „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama” s Predlogom ugovora sa zaključcima

Informacija o Ugovoru za izvođenje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti, u okviru projekta „Program energetske efikasnosti u javnim zgradama” s Predlogom ugovora sa zaključcima sa 22. sjednice Vlade Crne Gore - 16.5.2013. godine

15.05.2013.

REAGOVANJE: Dozvola izdata u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima i na osnovu potvrde nadležnih organa Republike Albanije

Povodom informacije objavljene u Dnevnim novinama »Dan« 15.05.2013.god. pod nazivom »Ministar švercovao dokumeta za izvoz« obavještavamo Vas sledeće: Privredno društvo »MDI« d.o.o. Podgorica je dana 27.12.2010.god. podnijelo zahtjev broj 1001/400-280/1-2010 za izdavanje dozvole za izvoz: raketa 64 mm. »Zolja« (bacač ručni raketni M80) u količini od 10 000 komada, za kupca »Meico« Rr. »4 Shkurti« Tirana- Albanija...

30.04.2013.

Posjeta klasteru prerađivača mesa u Prijestonici Cetinje

Predstavnici Ministarstva ekonomije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja posjetili su klaster prerađivača mesa u Prijestonici Cetinje. Cilj posjete se odnosio na dosadašnju saradnju u pogledu realizacije programa podrške navedena dva ministarstva.

29.04.2013.

Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju za podršku i saradnju u realizaciji Trans-Jadranskog i Jonsko-Jadranskog cjevovoda, s Predlogom memoranduma sa zaključcima

Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju za podršku i saradnju u realizaciji Trans-Jadranskog i Jonsko-Jadranskog cjevovoda, s Predlogom memoranduma sa zaključcima sa 20. sjednice Vlade Crne Gore - 26. april 2013. godine

22.04.2013.

Saopštenje: Kabal sa Italijom šansa regiona

Saopštenje: Kabal sa Italijom šansa regiona

„Energetika je komparativna prednost Crne Gore a, kroz projekat interkonektivnog podmorskog kabla sa Italijom, postaće šansa regiona, jer su sve zemlje Zapadnog Balkana prepoznale značaj ovog projekta kao najbrže i najbliže konekcije sa tržištem EU” naglasio je ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić danas na sastanku sa ministrom za ekonomski razvoj Republike Kosova Besimom Begajem, koji je održan u Ministarstvu ekonomije...

19.04.2013.

Izvještaj sa prve sjednice Crnogorsko – turske mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske sa zaključcima

Izvještaj sa prve sjednice Crnogorsko – turske mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske sa zaključcima sa 19. sjednice Vlade Crne Gore - 18. april 2013. godine

19.04.2013.

Izvještaj o poslovanju "Crnogorskog operatora tržišta električne energije" Podgorica d.o.o., sa Finansijskim iskazima za 2012. godinu sa zaključcima

Izvještaj o poslovanju "Crnogorskog operatora tržišta električne energije" Podgorica d.o.o., sa Finansijskim iskazima za 2012. godinu sa zaključcima sa 19. sjednice Vlade Crne Gore - 18. april 2013. godine

19.04.2013.

Predlog akcionog plana za 2013.godinu za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013. godine sa zaključcima

Predlog akcionog plana za 2013.godinu za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2008-2013. godine sa zaključcima sa 19. sjednice Vlade Crne Gore - 18. april 2013. godine

19.04.2013.

Predlog akcionog plana za 2013. godinu za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015. godine sa zaključcima

Predlog akcionog plana za 2013. godinu za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015. godine sa zaključcima sa 19. sjednice Vlade Crne Gore - 18. april 2013. godine

19.04.2013.

Ugovor o vršenju usluga registracije vozila sa ponudom

Ugovor o vršenju usluga registracije vozila sa ponudom