Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

08.11.2013.

Informacija o implementaciji projekta Montesol s Predlogom amandmana na Sporazum sa zaključcima

Informacija o implementaciji projekta Montesol s Predlogom amandmana na Sporazum sa zaključcima sa 42. sjednice Vlade Crne Gore - 7.11.2013. godine

08.11.2013.

Informacija o efektima učešća Crne Gore u programu Unije "Posebni program za preduzetništvo i inovacije u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije", s predlogom uključenja u program COSME sa zaključcima

Informacija o efektima učešća Crne Gore u programu Unije "Posebni program za preduzetništvo i inovacije u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije", s predlogom uključenja u program COSME sa zaključcima sa 42. sjednica Vlade Crne Gore - 7.11.2013. godine

05.11.2013.

Saopštenje: Stečajna uprava KAP-a obavijestila Ministarstvo ekonomije da blokada vodi gašenju kompanije

Stečajna uprava Kombinata aluminijuma Podgorica obavijestila je Ministarstvo ekonomije da blokada proizvodnje u Kombinatu aluminijuma Podgorica dovodi do gašenja kompanije zbog nemogućnosti redovnog poslovanja i izmirenja obaveza, kao i nabavke repromaterijala...

05.11.2013.

Saopštenje: Ministarstvo ekonomije više puta pregovaralo sa predstavnicima radnika KAP-a

Ministarstvo ekonomije je, kao što je javnosti poznato, više puta pregovaralo sa predstavnicima radnika Kombinata aluminijuma Podgorica koje su oni izabrali da ih zastupa. Posljedni takav sastanak je bio u subotu gdje je preciziran red poteza u ostvarivanju prava na socijalni program...

04.11.2013.

Saopštenje za javnost

Po pitanju rješavanja viška radnika u Kombinatu aluminijuma Podgorica, Vlada Crne Gore je predložila izmjene i dopune Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju za radnike Kombinata aluminijuma Podgorica, obezbijedila 2,2 miliona eura za povezivanje radnog staža i beneficije a takođe je opredijeljena da obezbijedi socijalni program za zaposlene u Kombinatu aluminijuma Podgorica koji budu proglašeni tehnološkim viškom u procesu stečaja, što je radnicima i njihovim predstavnicima više puta potvrđeno.

01.11.2013.

Informacija o pripremi javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana s Predlogom koncesionog akta, Izvještajem sa javne rasprave i Tenderskom dokumentacijom sa zaključcima

Informacija o pripremi javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana s Predlogom koncesionog akta, Izvještajem sa javne rasprave i Tenderskom dokumentacijom sa zaključcima sa 41. sjednice Vlade Crne Gore - 1.11.2013. godine

31.10.2013.

Saopštenje: Otvorene ponude za projekat TE “Pljevlja“- Blok II

Danas su u Ministarstvu ekonomije Vlade Crne Gore javno otvorene ponude za realizaciju projekta Blok II TE “Pljevlja”. Pored predstavnika komisije iz EPCG, RUP-a i ministarstva ekonomije, otvaranju ponuda su, shodno prethodnom pozivu zainteresovanim partnerima, prisustvovali i predstavnici kompanija i konzorcijuma i to: Konzorcijum iz Poljske (POL-MOT, Alstom, Foster Wheeler); China Gezouba Group International Engineering Company (CGGC); TBEA Shenyang Transformer Group Co., Ltd.; Rosatom Overseas; Powerchina Hubei Electric Power Survey & Design Institute; Škoda Praha; Istroenergo Group IEG Slovakia-SES Tlmace; China National Electric Engineering Co. Ltd. (CNEEC); China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

29.10.2013.

Saopštenje: Sporazum o ekonomskoj saradnji i uspostavljanje avio-linije Aman-Podgorica

Sporazum o ekonomskoj saradnju, održavanje mještovite komisije, razmjena informacija o investicionim potencijalima Crne Gore u industriji, energetici, poljoprivrede i turizmu iuspostavljanje direktne avio-linije Aman-Podgorica, konkretni su predlozi o budućoj saradnju Crne Gore i Jordana, koji su dogovorili ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić i ministar industrije i trgovine Jordana Hatem Al Halawani, zadnjeg dana posjete crnogorske delegacije Jordanu koju je, na poziv jordanskog Kralja Abdulaha II-og predvodio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.

25.10.2013.

Izvještaj o usaglašenosti zakona i propisa sa odredbama Sporazuma o Energetskoj povelji, Izvještaj o investicionoj klimi i izuzećima od nacionalnog tretmana i Izvještaj o energetskoj efikasnosti sa zaključcima

Izvještaj o usaglašenosti zakona i propisa sa odredbama Sporazuma o Energetskoj povelji, Izvještaj o investicionoj klimi i izuzećima od nacionalnog tretmana i Izvještaj o energetskoj efikasnosti sa zaključcima sa 40. sjednice Vlade Crne Gore - 24.10.2013. godine

25.10.2013.

Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 06-576/3 od 21. marta 2013. godine, sa sjednice od 14. marta 2013. godine sa zaključcima

Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 06-576/3 od 21. marta 2013. godine, sa sjednice od 14. marta 2013. godine sa zaključcima sa 40. sjednice Vlade Crne Gore - 24.10.2013. godine