Manja slova Veća slova RSSMEK 

Ministarstvo

Ministarstvo 

 m

Vektorski logo

 

Vijesti

17.04.2014.

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu „Implementacija Strategije razvoja jugoistočne Evrope do 2020. godine“

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu „Implementacija Strategije razvoja jugoistočne Evrope do 2020. godine“ Kako zemlje regiona imaju sličnu ekonomsku situaciju i suočavaju se sa istim izazovima, neophodno je da se Vlade zemalja regiona fokusiraju na zajedničke probleme i ciljeve, poručeno je danas na okruglom stolu na temu „Implementacija Strategije razvoja jugoistočne Evrope do 2020. godine“ održanom u Podgorici.

17.04.2014.

Analitičke kartice Ministarstva ekonomije

Analitičke kartice Ministarstva ekonomije

11.04.2014.

Nalog za službeno putovanje

Nalog za službeno putovanje

10.04.2014.

Saopštenje: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore, sa sjednice održane 19. marta 2014. godine, daje na javnu raspravu Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me ...

04.04.2014.

Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi sa zaključcima

Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

04.04.2014.

Predlog osnova za održavanje prve sjednice Mješovite komisije za primjenu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja sa zaključcima

Predlog osnova za održavanje prve sjednice Mješovite komisije za primjenu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

04.04.2014.

Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za 2014. godinu sa zaključcima

Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za 2014. godinu sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

04.04.2014.

Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Projekta Jonsko-jadranskog gasovoda sa zaključcima

Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Projekta Jonsko-jadranskog gasovoda sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

04.04.2014.

Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa zaključcima

Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine

04.04.2014.

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa o eksproprijaciji sa zaključcima

Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo s Predlogom aneksa o eksproprijaciji sa zaključcima sa 63. sjednice Vlade Crne Gore - 3.4.2014. godine