Manja slova Veća slova RSSMEK

World Trade Organization

COSME programme

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

ALA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

AOG

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

Vijesti

24.05.2015.

Najava: Investicioni forum “Crna Gora-kapija ulaska na tržište istočne Evrope”

Ministar ekonomije dr Vladimir Kavarić učestovaće na investicionom forumu „Crna Gora – kapija ulaska na tržište istočne Evrope“ koji će biti održan u ponedjeljak i utorak, 25. i 26. maja 2015. godine u Breši i Milanu, Republika Italija...

18.05.2015.

Okrugli sto povodom Nacrta zakona o uslugama

Okrugli sto povodom Nacrta zakona o uslugama biće održan u ponedeljak, 25. maja, sa početkom u deset sati, u PR centru u Podgorici...

14.05.2015.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva ekonomije

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva ekonomije

13.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo ekonomije - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća pokreće javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020. Cilj Javne rasprave je da omogući...

12.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2015. godinu i upućuje javni poziv ...

12.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana u Crnoj Gori

Na osnovu člana 18 Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore” br. 08/09), Ministarstvo ekonomije sprovodi javnu raspravu za Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidrolektrana ...

11.05.2015.

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 111. sjednice Vlade Crne Gore održane 8.5.2015. godine

Materijali Ministarstva ekonomije sa zaključcima sa 111. sjednice Vlade Crne Gore održane 8.5.2015. godine

10.05.2015.

Najava: Sjednica Savjeta za zaštitu potrošača

Sjednica Savjeta za zaštitu potrošača će se održati sutra (ponedjeljak, 11. maj 2015.) s početkom u 14.00 časova u prostorijama Ministarstva ekonomije...

08.05.2015.

Saopštenje: Otvoren počasni konzulat Crne Gore u Gaziantepu, Republika Turska

Saopštenje: Otvoren počasni konzulat Crne Gore u Gaziantepu, Republika Turska

“Napori Vlada Crne Gore i Republike Turske posljednih godina su bili usmjereni ka praktičnim aspektima bilateralnih odnosa. Kao rezultat toga, imamo potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, ekonomskoj saradnji i o uzajamnoj zaštiti i promociji investicija. Svi ovi sporazumi izuzetno su važni kao preduslovi za konkretniju saradnju među institucijama, kompanijama i preduzetnicima naše dvije zemlje” rekao je sekretar Ministarstva ekonomije Igor Noveljić otvarajući počasni konzulat Crne Gore u Gaziantepu...

08.05.2015.

Javna rasprava o koncesionim aktima za mineralne sirovine

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu koncesione akte za sljedeće mineralne sirovine...